Cookie verklaring

Cookie verklaring 01 mei 2020

Deze cookie verklaring is alleen van toepassing op de specifieke website van Frank Bistrobar.

Frank Bistrobar (hierna ook te noemen “wij”, “ons” of “onze”) is een Nederlandse organisatie die bewust met uw privacy omgaat. In deze cookie verklaring leggen wij uit hoe wij via deze Website verzamelde gegevens van bezoekers beschermen.

Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze cookie verklaring.

Deze cookie verklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacy verklaringen die specifiek zijn voor bepaalde delen van deze Website (bijv. personeelswerving). Neem voor meer informatie over de wervingsprocedure via internet de dan daarvoor geldende specifieke verklaring door.

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met webmaster services via info@frank-bistrobar.nl

Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de Website. Deze Website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op blogs, fora, wiki's en andere sociale media toepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Logboek gegevens, cookies en web-bakens

Deze Website verzamelt standaard internet logboek gegevens, zoals uw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed beheer van deze Website en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekst bestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of Web-bakens (elektronische afbeeldingen waardoor deze Website kan tellen hoeveel bezoekers een specifieke pagina hebben bezocht en toegang tot bepaalde cookies kan krijgen) voor het verzamelen van totaalgegevens. Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in onze mededeling over cookies.

Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat u persoonsgegevens via deze Website verstrekt, bijv. om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement via deze Website bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om deze Website en aanverwante aan u geleverde diensten aan uw wensen aan te passen en te verbeteren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen of berichten over diensten die door entiteiten binnen het Frank Bistrobar netwerk worden verleend, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Ook mogen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door entiteiten binnen het Frank Bistrobar netwerk zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

U mag ons te allen tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

Bekendmaking gegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan andere entiteiten binnen het Frank Bistrobar netwerk verstrekken zodat u informatie ontvangt die voor u van belang kan zijn, en om werkzaamheden, markt- of ander onderzoek te verrichten. Persoonsgegevens mogen ook aan andere entiteiten binnen het Frank Bistrobar netwerk en anderen worden verstrekt om daarmee aan uw verzoeken (om inlichtingen) te voldoen.

Alhoewel het mogelijk is dat we informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan service providers die deze informatie voor ons werken, is het niet gebruikelijk dat we deze informatie delen met derde partijen of andere onderdelen binnen het Frank Bistrobar netwerk ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij ze op andere wijze bij de verzameling openbaar zijn gemaakt.

Door via deze Website informatie te verstrekken gaat u akkoord met bekendmakingen zoals hiervoor omschreven.

Blogs, fora, wiki's en andere sociale media

Deze Website kan ruimte bieden aan diverse blogs, fora, wiki's en andere sociale media toepassingen of diensten waarmee u inhoud met andere gebruikers kunt delen (gezamenlijk te noemen “Sociale media toepassingen”). Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een Sociale media toepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan Sociale media toepassingen.
Inzage in gegevens

Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen dienen contact op te nemen met webmaster services via info@frank-bistrobar.nl. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet en regelgeving.

Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke commerciële standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze Website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

Wijzigingen in onze cookie verklaring

Wij kunnen deze cookie verklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze cookie verklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Bescherming van privacy van kinderen

Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Deze Website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 17 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 17 of jonger te verzamelen of te bewaren.

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze Website, laat dit dan aan webmaster services weten via info@frank-bistrobar.nl.

Welkom bij Frank Bistrobar

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Meer weten